Stilte.

Als er nu een stilte is die het denken stillegt
is er echte stilte.
Als er nu meteen geen twijfelen of afvragen is,
is er het gewaarzijn van stilte.
Als de stilte die zich nu gewaar is van zichzelf
niet besmeurd wordt met overdenkingen, dan is er stilte zonder meer.
Als er nu direct geen nu direct is, is er stilte
zonder enige aankleding. Naakt gewaarzijn.
Als verstand en gevoel niet tussenbeide komen,
dan is er geen ik die stilte ervaart.
Als er bij het lezen van deze woorden geen
voorbehoud gemaakt wordt, geen enkel ja-maar,
dan is stilte openheid zonder inhoud.
Als er nu aanwezigheid is die niks nodig heeft
van wat er in verschijnt, dan is stilte onbegrensde
openheid.
Als er nu aanwezigheid is, zonder een ik die dat
meent te weten, dan is er de eeuwigdurende natuurlijke toestand van stil gewaarzijn.
Als nu gezien wordt van waaruit gezien wordt, dan is
zien zijn eigen stille aanwezigheid.
In stilte zonder denkactiviteit vult alles zich met jouw
ware aard van openheid, zonder op zichzelf staande inhoud.
Als er onmiddellijk nu niet iemand is die iets onderneemt, is er niet een iemand die zich waar dan ook bewust van is.
Als er enkel stilte is, is er geen zoeker die stilte, openheid, aanwezigheid of gewaarzijn probeert te vinden.

Echte stilte is inhoudsloos en niet te kennen.
Het is wat je bent, Stilheid, het enige dat is.
Pure vrede.

Foto's