Is dit wat je zoekt ?


Het is hier ! Voorafgaand aan denken en emoties. Het voelt als een levende sensatie in het lichaam. Als een kloppende opwinding. Bruisend blije aanwezigheid. Totaal er zijn.

Er is diepe fysieke ontspanning. De commentaarstem zwijgt. Het lichaam beweegt in stilte. Er is rust in elke beweging. Het zien en de beweging vallen samen. De beweging wordt gedaan en niemand die haar in bezit neemt. Er is slechts een schrijvende hand, woorden die op papier verschijnen en een alles verzengende stilte.

Nu ga ik naar de wc, wat feitelijk betekent: het lichaam beweegt zich naar de wc. Opstaan gebeurt in stilte. Lopen ook. Plassen, handen wassen, teruglopen, zitten en stoel aanschuiven, het vindt plaats in stilte. Het Is stilte. Stilte doet alles. Het Is alles. Het is wat ik ben.

Hier is 'slechts' open, onbeweeglijk waarnemen. Gedachten, gevoelens, activiteiten, geuren, kleuren en geluiden treden hier in stilte binnen. Van zichzelf neutrale beelden in steeds veranderende samenstelling, zonder invloed te hebben op het roerloze waarnemen.

Er is niks buiten waarnemende aanwezigheid. Het is de ware aard van alles. Alle beelden doen zich hierin voor, klinken en verspreiden hun geuren en geven hun smaak hierin af en lossen hier ook weer in op. Wat er ook gebeurt Is (!) wat wordt waargenomen. Het is wat spontaan verschijnt. Je ziet altijd enkel jeZelf. Is dit misschien wat je zoekt ?

Foto's