Jij bent niet de eigenaar.


Jij bezit niks. Jij bént alles. We hebben het over wat jij echt bent, over je ware natuur, over het enige dat is: Jij, Zijn, Bron !
Gedachten zijn dus ook niet van iemand. Een gedachte is een energie die als etherisch beeld spontaan opdoemt in de ruimte. De ruimte van Zijn. Als er vervolgens gedachten óp die spontaan verschijnende gedachte springen en eróver gaan spreken, dan noemen we dat 'denken' en het product is een verhaal. Denken is wegbewegen uit de ruimte van dit moment, ín een verzonnen wereld, die zich in tijd lijkt af te spelen.

Dat wordt niet door iemand gedaan, maar het doet wel het idee ontstaan dat er iemand is die dat doet. Het doet een ogenschijnlijke ik ontstaan. Direct verschijnt dan ook het idee van een verleden en een toekomst. Wat nu is, het enige dat is, wordt over het hoofd gezien. Er is nu sprake van denken én direct ook van een denker.

Hier (en dus niet eerder) wordt dus die ik geboren, de veronderstelde persoon die verondersteld wordt de denker te zijn. Deze ik of persoon heeft het gevoel gedachten te bezitten. En de gedachten doen vervolgens of ook het lichaam en de zintuigen van een 'mij' zijn. Zo ook is stilte, bewustzijn, leegte, liefde, angst, intelligentie enzovoort 'van mij'.

Het is het spel van Zijn (Jij) dat speelt geïdentificeerd te zijn. Zijn doet zich voor àls ik. Alle gedachten, gevoelens, emoties, herinneringen, verwachtingen, ervaringen en zoals gezegd ook het lichaam zijn nu 'de mijne' geworden.

Door het gevoel als ikje werkelijk te bestaan en van alles te bezitten, is dat nog geen werkelijkheid. Dit moment bezit feitelijk alles, ook de ik die enkel als gedachte 'bestaat'.
Je kunt wel denken dat je de doener en keuzemaker bent en de toekomst kunt maken, in werkelijkheid is er nooit meer dan wat er nu gegeven is.

Elk verhaal kan nu gegeven worden, ook dat van lief en leed, frustratie en een teleurstellend leven, maar dat is uitsluitend denkactiviteit. En deze mentale creaties kunnen onmogelijk veranderen wat gegeven is. zij zijn zélf het gegeven. Het soft ijsje kan geen soft ijsjes machine worden.

Daarom kan ook geen enkele vorm van zoeken tot iets leiden, want het is wat al gegeven is. Zoeken is trouwens ook helemaal geen activiteit, het is niet meer dan een concept en verschijnt dus, net als alles, als idee of gedachte. Dat je aan meditatie doet of zelfonderzoek, wel of juist niet spiritueel bezig bent, het bestaat alleen als gedachte. Het kan je niks brengen, het is al wat Jij jezelf brengt.

En meer dan Zijn is er niet te krijgen. Er is niemand buiten Zijn, niemand om de waarheid omtrent Zijn in bezit te nemen. Deze woorden moeten dus ook wel Jouw woorden zijn, de woorden van Zijn.

Foto's