Alles beweegt terug naar haar bron.


Eenheid roept zichzelf altijd terug, nodigt zichzelf uit bij zichzelf terug te komen.
Via stilte die plots de overweldigende aanwezigheid is geworden.
Via gedachten die uitnodigen stil te staan, stil te zijn, te zien en te luisteren.
Via de vorm waarin eenheid zich van moment tot moment voordoet.
Via elk ding dat is bevrijd van haar dode concept.
Via het zien van elke gedachte die geboren blijkt te worden in stilte zelf en er direct weer in verdwijnt.
Via het luidruchtige zoeken door de naar buiten gerichte, springerige geest.
Via de muziek die je nu hoort en die ervan getuigt dat er geen afstand bestaat tussen het horen en de muziek.

Eenheid, vrijheid is overal en in alles, er is geen tweeheid en geen gebondenheid. Nooit geweest.
Er is geen onderscheid, niet het een én het ander.
Er is nu opwinding. Alles is opwinding. Het hele universum is opwinding, bruisende levendigheid, mijn eigenheid, dit wat is .
En nu is er proeven van koffie. Het universum is nu proeven.
Er is altijd enkel de onmiddellijkheid van onze directe ervaring.
Er is énkel bron: elke uitgaande beweging en elke terugkerende beweging.

En wat is er nu ?

Foto's