Er is geen bestemming...


...omdat àlles je bestemming is. Omdat je al op je plaats bent. Deze plaats is waar je nu bent. Waar je ook wanneer bent, dat is de plaats waar je hoort te zijn. Alles is je bestemming.

Hoor je dan ergens te zijn ? Is er dan een plan achter dit alles ? Nee, want er is geen bestemming, omdat er niets is buiten dit wat er is en niets buiten waar je bent. Een plan verwijst naar een weg die afgelegd moet worden. Maar het leven ontvouwt zich volgens haar eigen spontane beweging, het is een constant opborrelen van verse beelden. Het is een beweging in zichzelf. Het is een beeldenspel zonder regisseur. Het leven regisseert en speelt zichzelf, want er is niks ànders dan het leven.

Wat leeft er nu in jou ? Dan is precies dat de wijze waarop het leven zich nu alleen maar ontvouwen kan. Dan is precies dat je bestemming. Bestemming betekent dus niet dat waar je naar op weg bent, is niet hoe het leven er uit gaat zien, het is niet een ideaal dat woont in de tijd. Bestemming is wat er nu direct is en wààr dat nu direct is.

Foto's